Visa transaktionsbeloppet som rör kontot man filtrerar på

Hej!

Något som förvirrade mig igår är beloppet som visas här nedan, markerat i rött. Det beloppet som visas där, är min kostnad för transaktionen och inte de som bokats mot kontot.

Scenariot är att jag har spelat Padel och min kostnad var då ~ 200 kr, jag la ut för de andra ~ 600 kr. Bokförde de 600 kr som en tillgång, tillgången ökade (korrekt). Men visuellt så blir det klurigt. Då jag först trodde att jag hade bokfört fel, dvs att jag hade minskat tillgången med 200 kr och inte de 600 kr. Men tittar man på saldot så blir det rätt.

Dvs, min önskan skulle var att istället för - 200 kr, istället står 600 kr i denna vy. Då det är den informationen jag söker.

Det vi ser nedan är alltså Balansrapporter → Tillgångar → Kontot utlägg privat → Transaktioner

Jag kan också ha gjort allting helt fel, det är inte helt orimligt heller.

Det är samma problem som jag beskriver här: Amorteringar visas med fel tecken

1 gillning

Varför gör du inte det till två transaktioner bara? Istället för att använda “komplex transaktion”-funktionen.

Ena transaktionen blir utgift till lämpligt utgiftskategori, 200 kr. Den andra blir en överföring på 600 kr till tillgången “utlånade pengar” (eller liknande). När de betalar tillbaka blir det överföringar från tillgången till ditt bankkonto.

Har du delat upp transaktionen så du har alla överföringar i samma? Alltså både din kostnad, de utlånade pengarna och återbetalningen i samma?

Anledningen till att jag inte splittar transaktionen till två, är för att denna funktion finns. Men inte fungerar som jag förväntar mig. Det här är ju en önskan på hur jag skulle vilja att det fungerar. Ditt förslag är en duglig work around. Just det här, är ju väldigt standard i företagsbokföringsprogram och underlättar spårbarheten av transaktioner, när allting ligger på samma kontering.

Nej, jag har inte alla överföringar i samma. I transaktionen som är importerad så konterar jag min kostnad på ett kostnadskonto “sport och fritid” och även överföringen till mitt tillgångskonto “utlånande pengar”.

När mina vänner sen swishar, så blir varje swish transaktion, en simpel transaktion där jag överför pengar från tillgången “utlånande pengar” till mitt bankkonto.

1 gillning