12 månaders översikt (2020) - belopp per månad

Kostnad per månad är inte årskostnad delat på 12 utan årskostnad delat med antal innestående transaktioner om jag tolkar det rätt. Fjärrvärme betalar vi varannan månad och då ser det ut som att månadskostnaden är kring 2000 fast den borde vara kring 1000 då årskostnaden är ca 12000