12 månaders-rapporten fungerar inte vid anpassning

Håller med. Fick också felmeddelande med 12 månaders resultatrapporten.

Ytterligare ett önskemål @janbolmeson vore om samma “Inställningsfunktion” även lades in för Budgetrapporten. Går det att fixa tror du?

Jag är på bollen och återkommer. :+1:

Det ska fungera i online-versionen nu. :+1:

Du får gärna bekräfta @Mikael_Bengtsson:pray:

Tack @janbolmeson, 12-månaders rapporten fungerar.
Däremot verkar inte mina inställningar slå igenom när jag tittar i resultatrapporten där jag kan jämföra mot budget.
Även om jag väljer egna inställningar så verkar rapporten ta med samtliga kategorier…?


Sedan önskar jag (som jag tidigare också skrivit om), när tid finnes, även få in samma “Inställningsfunktion” i den separata budgetrapporten. :slight_smile:

Kollar och återkommer! :+1:

Låter fantastiskt! :slight_smile:

Har lyckats återskapa buggen. Lagd överst i kön för att fixas. Förhoppningsvis hinns det med den här veckan. :+1:

1 gillning

Bra!
Det verkar vara ytterligare en bugg i samma rapport med “Perioden”.


Oavsett om jag ändrar perioden ex “2021-01-01 till 2021-01-31” till “2021-01-01 till 2021-03-31” så får jag samma siffror på Inkomster och Utgifter.
Så vald period verkar alltså inte “slå igenom” i urvalet.

Kan du testa nu? Borde fungera (hoppas jag).

Perioden fungerar och ändras som den ska enligt datum nu, tack!
Dock registreras nu inga Utgifter (eller inkomster) när jag väljer min egna anpassade resultaträkning, det står bara 0 kr. Däremot får jag med budgetsiffrorna.

Har lyckats återskapa felet. Under åtgärd nu.

1 gillning

@janbolmeson, jag har upptäckt att menyvalet “Per kategori” inte fungerar/laddar in när jag har gjort mitt anpassade urval. Det funkar vid “standardurvalet”, dsv samtliga kategorier, men verkar som sagt inte fungera när jag har gjort ett eget/anpassat urval.
De övriga menyvalen “Per kategorigrupp” m.fl. verkar dock fungera.

Yes, noterat och har lyckats återskapa felet. Ligger för prioriterad fix. Räkna med början av nästa vecka.

Tack för ditt tålamod @Mikael_Bengtsson

Tack @janbolmeson, bra!
Nu håller vi tummarna för att jag inte hittar fler felaktigheter… :wink:

Hej,
Jag har fortfarande detta problem, att vid val av egna inställningar slår det inte igenom och rapporten visar samtliga kategorier.

Jag har också problem att egna inställningar inte fungerar.

Så länge det inte fungerar filtrera med egna inställningar har jag svårt att få ut ett rättvis bild över kassaflöde och genomsnitt per månad då några poster slår väldigt mycket. @janbolmeson är det något som är prioriterat att fixa?

Yes, det är det.

Vi har en stor uppdatering som inte är utrullad (planen är nästa vecka) för att jag har velat dubbel- och trippeltesta den. :+1:

1 gillning

Kom på att jag kunde göra en workaround för just den här ändringen. Har precis publicerat ändringen i live-versionen. Det innebär att det ska fungera. Ni får gärna bekräfta. :+1:

Det funkar bra för min del nu @janbolmeson .

1 gillning