2 decimaler på utgifter och inkomster

När jag kollar på utgifts- och inkomstöversikten, så saknar jag öres noggrannhet på både staplarna och listan. Jag vet att jag redovisat utlägg med öresnoggrannhet men det syns inte. Jag är ju så petnoga så jag vill se att jag bokfört rätt på öret. :slight_smile:

Tacksam om sådan noggrannhet kunde införas.

Som synes ovan verkar jag ha något fel på decimalerna ovan. För annars tycker jag att stapeln för april och utlägget från 23 april visa samma belopp.

I nästa version (nästa vecka typ) kommer vi lägga in decimaler i tabellen. Graferna kommer vi tyvärr behålla utan decimaler då det annars skapar lite annat strul. Hoppas det är ok. :slightly_smiling_face:

Så länge det avrundar åt rätt håll! :wink: