210302 - Uppdatering

Hej!

Här kommer veckans nya uppdatering. Det har varit fokus mest på att ytterligare förbättra den automatiska importen och fixa några buggar under den senaste veckan. Här är några av uppdateringarna.

Se och stäng aktiva bankanslutningar

Under inställningar => Din data => Bankanslutningar så kan du nu se vilka aktiva bankanslutningar som du har via Spirecta och stänga dessa. På det sättet har du full kontroll på din data, din säkerhet och dina anslutningar.

Dessa permanenta anslutningar är även det som snart kommer göra att du kommer kunna välja att automatiskt importera dina transaktioner. Det vill säga att vi kommer t.ex. varje natt kunna hämta ner dagens transaktioner så att Spirecta är kontinuerligt uppdaterad. Sista steget mot en full automatisering. :slight_smile:

Fixat flera buggar i uppdatera alla tillgångar

I den här vyn har vi fixat flera buggar, t.ex. att rutan försvann, sparandet var lite ologiskt och sorteringen fungerade inte riktigt. Förhoppningsvis är det mer logiskt nu. :slightly_smiling_face:

Visar den senaste transaktionen vid import

När du importerar manuellt visar vi nu även den sista transaktionen för kontot. Det underlättar när man ska kopiera kontoutdraget från sin bank. Nu behöver du inte längre kolla alla transaktioner innan importen. Tack för tipset @Muraks.

Övriga uppdateringar

  • I flera av vyerna har vi nu dolt tillgångar och skulder som är markerade som inaktiva. De stör inte längre i rullistorna.
  • Fixat att när budgetrapporten öppnas så öppnar den fel år. Tack @Daniel_Carlsson
  • Lagt till knappar när man är inne på ett konto att lägga till en eller flera transaktioner
  • Många mindre översättningsfixar och liknande.