210323 - Uppdatering

Hej!

Nu var det ett litet tag sedan jag skrev. Anledningen är att vi håller fortfarande (suck) på med den automatiska importen. Tink valde att uppdatera sitt API vilket kommer medföra fler fördelar - när man tagit sig över kullen och byggt in dem i Spirecta.

De förändringar som vi håller på med för närvarande är:

  • Permanenta anslutningar till externa banker - tidigare så fick man via Tink bara en ögonblicksbild från kontohistoriken. Det innebar att man fick avsluta sin anslutning varje gång man skulle hämta nya transaktioner. Inte så användarvänligt och framförallt omöjligt för oss att kunna hämta transaktioner när du inte aktivt är där.

  • Fler BankID-anslutningar på samma Spirecta-konto - en feedback från er som vi snart också har löst är att man på samma Spirecta-konto vill kunna ha flera personers BankID-koppling. T.ex. jag vill på mitt Spirecta-konto kunna hämta hem transaktioner både från mina konton och min frus konton.

Det här är större ändringar än vi trodde, men nu känner vi att har “proof-of-concept” i vår utvecklingsmiljö så nu är det “bara” att få den stabil i den skarpa versionen.

Parallellt håller vi på med skapa möjlighet att filtrera eller välja egna kategorier i vissa av rapporterna. Så att man ska kunna isolera t.ex. pensioner i balansräkningen. Eller bara ta med sina egna kategorier och exkludera andra. Också ett ganska stort ingrepp faktiskt. Lite enligt principen “ambitionen överstiger kompetensen och då får man jobba lite extra”. :slightly_smiling_face:

Så jag hoppas att du uppskattar att det sker saker i kulisserna även om vi inte har supermycket att visa upp just nu.

6 gillningar

Låter jättebra detta, tack @janbolmeson!