211111 - Nytt i spirecta - Värdeförändring och avkastnings-grafer

Här kommer en tilläggsuppdatering till helgens större uppdatering.

Värdeförändringsgraf och tabell för tillgångskonton

I den här uppdateringen har vi utökat rapporten för ett enskilt balanskonto (dvs alla tillgångar och skulder) med två nya flikar: “Värdeförändring” och “Avkastning”.

Innevarande år

Fram till idag har en graf för en tillgång sett ut som följer. Det är informativt, men säger inte så mycket hur vi har kommit fram till värdet.

Värdeförändring

Ibland kan det vara intressant att se hur värdet på en tillgång har förändrat sig över tid.

Samt en sammanställning av datan i en tabell:

Ackumulerad avkastning

Nu har vi även lagt till att man kan se ackumulerade avkastning (beräknas som: time weighted return).

Det här är första versionen av funktionaliteten, så rapportera gärna buggar eller konstigheter som du upplever i rapporten.

Bra grafer! Men nu ska jag vara jobbig för jag har hittat en bugg eller något som är feltänkt:

Jag var inne och kikade och blev fundersam över att strecket i alla avkastningsgrafer såg ungefär likadant ut (bara succesivt nedåt över den valda perioden). Om jag tolkar det hela rätt efter att ha klurat på det så är det nog så här:

  • Jag bokför värdeförändringar av investeringar som inkomst oavsett om de är positiva eller negativa.
  • När de är positiva klassar Spirecta dem som Inkomst, när de är negativa som Värdeförändring.
  • Slutsats: Strecket i Avkastningsgrafen tar då bara hänsyn till Värdeförändringar, och inte Inkomster, eftersom det bara pekar nedåt.
  • Lösning? Ta med även Inkomster i beräkningen för strecket.
  • Men: Hur hanteras då de fall där man får inkomster direkt till sitt konto? Jag har minst ett exempel där en extern part betalat in pengar direkt till mitt ISK, och det är ju inte avkastning utan insättning.

Detta gör mig också fascinerad hur du lyckas få ett uppåt-pekande streck i din graf @janbolmeson , men du kanske bokför annorlunda…

Ja, det är ett problem som jag tyvärr stötte på igår också - och som jag dessvärre inte har någon bra lösning på. :cry:

I ovan bokför jag insättningarna i PPM som inkomst och fondavgifter, administration som utgfiter. Värdeförändringen kör jag mot eget kapital-kontot. Därför blir det rätt. Om man gör som du att man bokför värdeförändringen mot inkomst-kontot så finns det - mig veterligen - inget sätt för Spirecta att urskilja vad som är t.ex. utdelning eller vad som är värdeökning. Än värre blir det på bankkonto där t.ex. lön kommer in.

Därav valde jag att klassa alla inkomster som insättningar och inte värdeökning - som ger dig problem. Kan vi inte försöka tänka kring det tillsammans?

Problematiken i detalj (vid bokföring av värdeökning mot ett inkomstkonto)

Grundproblematiken ligger nämligen här. Så här ser debet/kredit ut för en löneinsättning på ett tillgånngskonto (t.ex. lönekonto)

Konto Debet Kredit
Tillgångskonto 1000 0
Lön 0 1000

Så här ser debet/kredit ut för en värdeökning bokförd mot ett tillgångskonto (t.ex. PPM)

Konto Debet Kredit
Tillgångskonto 1000 0
Värdeökning 0 1000

Det är exakt samma transaktions-typ. Det gör att Spirecta inte kan särskilja det ena från det andra. I mitt fall i grafen har jag gjort följande som gör att det fungerar.

När det fungerar…

Det här är ju en liten fullösning - men så gör de flesta:

Konto Debet Kredit
Tillgångskonto 1000 0
Lön 0 1000

Så här ser debet/kredit ut för en värdeökning bokförd mot ett tillgångskonto (t.ex. PPM)

Konto Debet Kredit
Eget kapital (dolt systemkonto) 1000 0
Värdeökning 0 1000

Då fungerar det eftersom jag har flaggat “eget kapital”-kontot och kan särskilja det från en inkomst.

@Lennart - du som är kungen av bokföring, har du en tanke?

Jag som kommer lite mer från systemutvecklingshållet undrar lite mer i banorna hur man kunde lösa det i programmet snarare än hur man löser bokföringen. Skulle man inte kunna ha en inställning på inkomstkategorierna huruvida de består av värdeförändringar eller ej? Och rapporten kan sedan behandla inkomster bokförda mot den kategorin på samma sätt som mot det magiska systemkontot :slight_smile:

Ja, det är rätt. Problemet är att dessa speciallösningar ofta skapar en hel del följdproblem. Därför funderar jag på om man kan lösa det “logiskt” utifrån bokföringsreglerna. Men går inte det, så låter din lösning som den bästa.

Det är löst i Spirecta nu. :+1:

Löste det precis så som du föreslog med att man kan markera vissa inkomst-konton som “kapitalkonton” och då beräknas de annorlunda.

Se mer info: