211115 - Nytt i Spirecta - uppdaterad avkastningsinformation

I dagens uppdatering av Spirecta har vi gjort följande.

Utökat informationen om värdeförändring och avkastning för en tillgång

Nu kan du se både den totala avkastningen i perioden men också få den omräknad till årlig avkastning (cagr). Precis som tidigare beräknas avkastningen tidsviktat så att den tar korrekt hänsyn till insättningar, värdeökningar och allt annat. :+1:

Infört egenskapen “kapitalkonto” på inkomstkonton

I förra uppdateringen var det några av er, bl.a. @Bjoern som påpekade att avkastningsberäkningen fungerade dåligt om man bokförde värdeförändring mot ett inkomstkonto.

Förinställningen i Spirecta är att all värdeökning/värdeminskning bokförs mot ett dolt system konto (“eget kapital”) och då fungerade det i förra versionen. Dock finns det några av oss som bokför värdeförändring mot ett inkomstkonto. Det vill säga att man vi kunna se sin värdeökning över tid som en inkomst. Av bokföringstekniska skäl fungerade det inte förra versionen (se mer info här).

I denna uppdateringen har vi således infört en ny typ egenskap som vi har valt att kalla “kapitalkonto” som man man slå på eller av för ett inkomstkonto. Om man slår på det så kommer Spirecta i beräkningarna ta hänsyn till alla transaktioner bokade mot detta konto som en värdeökning och inte en inkomst. Därmed kommer det att räknas med i avkastningen och siffrorna blir korrekta.

För att slå på det:

 1. Gå till inkomstöversikten under “Inkomster och utgifter

 2. För muspekaren över den inkomstkategori/inkomstkonto som du använder för att bokföra dina värdeförändringar mot. Klicka på “Ändra” som dyker upp då muspekaren hålls över titeln, eller klicka in på kontot och klicka “redigera”.

 3. Klicka dig genom de två första stegen så att du kommer till steg 3.

 4. I steg 3. Klicka på “Visa ytterligare valbara alternativ.”

 5. Under “Övriga alternativ” välj “JA” för frågan “Kapitalkonto”.

Övriga fixade fel / nya funktioner

 • Ett fel som gjorde att man ibland fick in dubletter på sina importer är fixat.

 • Ändrat så att man ser kontonumret vid import via Tink i steg 1 i BankID-import-processen.

 • Ett par mindre uppdateringar och fixar främst kring utseende och översättningar.

 • Fixat till importmallen för COOP Medmera och COOP Kapitalkonto

 • Har lagt till den nya transaktionstypen “Värdeökning bokfört mot inkomst-konto”

Jag kan inte se “Värdeökning bokfört mot inkomst-konto” bland transaktionstyperna. Kan man åstadkomma samma sak med manuell transaktion?

Den ”uppstår” automagiskt om du registrerar en inkomst mot ett tillgångskonto och tillgångskontot har egenskapen ”kapitalkonto” = ”Ja”. Fungerar även på historiska transaktioner.

1 gillning

Supersnyggt! Jättetrevliga rapporter att titta på.
Två saker som dyker upp i mitt huvud:

 • När man kollar på grafen, så är det en stapel per registrerad transaktion vilket blir lite plottrigt. Går det att aggregera ihop dessa när det är fler staplar för samma dag? Eller kanske per månad?
 • Kommer dessa vyer komma per tillgångsgrupp också?

Ska kolla på det, är mest lite orolig för att matematiken blir knasig om man slår ihop det. Man kan kan ju välja en kortare period så länge tänker jag.

Ja, det är tanken, men vill inte lova något just nu.

Så här ser det ut i utvecklingsversionen just nu i den vanliga Balansrapporten. Måste säga att jag är väldigt nöjd. Inte helt enkelt att få matten rätt. Räknar med att släppa någon gång i nästa vecka.

1 gillning