220209 - Jättestor uppdatering - Nytt filter, nya rapporter, nya grafer och mängder med buggfixar

Nu var det nästa tre veckor sedan den senaste uppdateringen och jag hoppas att du kommer gilla de nya funktionerna. Eftersom vi har gjort några riktigt stora ändringar ber jag dig hålla utkik efter potentiella buggar.

Helt NY resultat-över-tid-rapport

En av mina favoritrapporter i Spirecta har alltid varit 12 månaders-rapporten. Den har hängt med ända sedan 2013 då den kom in i Balansbladet. Vad flera av oss dock upptäckte nu i januari är att den är helt värdelös eftersom den visar januari och 11 tomma månader.

Se före-bilden

Nu har jag gjort om rapporten helt från grunden vilket innebär att jag lade till några funktioner som jag saknat:

 • Möjligheten att välja en egen period
 • Möjligheten att se lite extra statistik

Således ser den nya rapporten ut enligt följande:

Helt nytt filter

Flera av er har också önskat mer kontroll över hur Spirecta sammanställer information i rapporterna. Därför lanserar vi nu version 2.0 av vårt filter. Till skillnad från tidigare då det bara bestod av inkomster eller utgiftskategorier eller tillgångar/skulder så inkluderas alla kategorier och alla konton enligt nedan:

Jag kommer att återkomma med en närmare beskrivning, men det öppnar väldigt många möjligheter för den som önskar. Genom att välja t.ex. “Mat och livsmedel” som utgiftskategori och alla tillgångar och alla skulder, så filtrerar du fram alla matkostnader som vanligt.

MEN, om du väljer “Mat och livsmedel” under utgifter och sedan väljer ditt eget kreditkort endast. Så kommer rapporten BARA sammanställa alla matutgifter från ditt kreditkort. Det innebär att det blir ett väldigt bra sätt att följa upp för er som har uppdelade ekonomier. Då kan du t.ex. se din andel av matkostnaderna givet att de är handlade från ditt kort.

Vi kommer alla få experimentera lite med den här funktionen för att hitta våra best-practice och use-case. Låt oss gärna hjälpas åt.

Ställa in fördelning och ägarskap på kategorier och tillgångar/skulder

Den tredje stora nyheten är att vi har fixat till att du nu kan ställa in fördelning av inkomster och utgifter samt ägande på tillgångar och skulder. Givet att du har lagt till personerna i ditt hushåll under Inställningar så kan du nu se följande vy i Administrations-delen:

Det i sin tur kommer att användas i det nya filtret, där du förutom att filtrera på kategorier och tillgångar/skulder därmed även kan filtrera på personer.

Man kan nästan likna det vid kostnadsställen. Det gör att du kan få ett tredje perspektiv på t.ex. “vad var min andel av livsmedelskostnaderna denna månaden?” eller “Vad var mina utgifter denna månad?”

På det här sättet tror jag att man i Spirecta kan hantera både sin egen, sin partners och sin gemensamma ekonomi på ett smidigare sätt. Återkom gärna med dina tankar.

Notera att filtret ännu bara är implementerat på de två resultat-rapporterna.

Den vanliga resultatrapporten omgjord med nya filtret

Eftersom det nya filtret ställer helt andra krav på beräkningslogiken är den vanliga resultatrapporten också helt omgjord.

Då passade jag även på att:

 • Dölja jämförelseperioden och budget som standard. De går att plocka fram via knapp nu.

 • Lägga till cirkeldiagram för grupperna och kategorierna. Det går nu att välja vilken typ av diagram man vill ha för sin data.

Övriga nya funktioner och förbättringar.

 • Periodväljaren finns nu även i “Alla transaktioner”-vyn.

 • Man kan spara sina observationskonton som förvalda konton. Kommer användas i framtiden för automatiska importer.

 • I uppdatera flera transaktioner-vyn kan du nu sätta samma debit eller kredit-konto för flera transaktioner samtidigt (sparar tid, phew…)

 • @Bjornen:s önskemål har vi även lagt till en summeringsrad längst nere i budgetvyn. Läs mer här. Tack @Bjornen.

 • I uppdatera tillgångar-vyerna visas nu bara “Eget kapital” och de inkomst-konton som man har flaggat som kapitalkonton (görs i steg 3 i inställningar).

 • Fixat så att vi kan i framtiden använda flera grafer för samma data och låta dig som användare välja själv. Läs mer.

 • Visar kategoring eller tillgång/skuldens beskrivning i översikten när man håller muspekaren över. Tack @VeronicaW och @Bjornen. Läs mer.

 • Pajdiagram finns nu i resultatrapporten. Tack @oakmountain och @Bjornen. Läs mer.

 • Datumväljaren har i vissa rapporter fått flera år t.ex. 2022, 2021, 2020 som alternativ.

 • Lagt till en liten gul ruta i resultatrapporterna när ett filter är aktivt så att man ser det och snabbt kan återställa rapporten.

 • Inaktiva konton syns nu bara i kontoplanen med ALLA konton och ej i översikterna.

 • Den nya resultatrapporten över tid tillåter egna datum och överförs till tabell. Tack för inspirationen till den nya tabellen @Jim_Akerstrom. Läs mer.

 • Gjort hela boxen klickbar på första sidan. Tack @kungdernulf. Läs mer.

 • Tydligare meddelande när prenumerationen har gått ut.

 • Flera tabeller i administrationsvyn är nu sökbara så att det snabbare går att hitta den kategori, tillgång som man söker.

 • Vi har lärt Spirecta att tolka kontoutdrag från DNB Refunder

Buggfixar

 • Buggfix: Ibland syntes inte årtalet i budgetrapporten för en enskild kategori.

 • Flera sidor har sorteringen varit felaktig om man visar sina kontokoder.

 • De två resultatrapporterna visar nu kontokoder korrekt och sorterar dem korrekt.

 • Översikterna i administrationsvyn visar nu kontokoder korrekt och sorterar dem rätt också.

 • Buggen om 0 i medelvärde i resultatrapporten över tid är en gång för alla nu löst. Tack @Muraks, @jpjp, @Jim_Akerstrom och @Simullumis och @Evelyn_Lundh för tålamodet.

 • Buggfix i “lägg till flera inkomster / utgifter” där det inte gick att välja konto.

 • Buggfix: fel när man klickade på en flik som redan var öppen.

 • Buggfix: uppdaterade så att det går att importera från Lunar. Tack @Lennart.

 • Buggfix: uppdaterade till Komplett Banks nya kontoutdrag. Tack bl.a. @Fredrik.

 • Buggfix: fixade att jämförelseperioder räknades ibland helt snett. :man_facepalming: Tack @Muraks. Läs mer.

 • Buggfix: Radera en kategori med transaktioner och budget gick inte om den mottagande kategorin också hade en budget. Tack Philippa.

 • Buggfix: inaktiva konton syntes i balansräkningsrapporterna.

 • Buggfix: fixade felaktig beräkning av aktiv / passiv i rapporten för en enskild kategori. Tack @Thea. Läs mer.

 • Buggfix: vissa csv-filer som inte var i korrekt tekniskt format (utf-8) lästes in fel och åäö försvann.

 • Buggfix: sotering av konton i rullistorna när man skapar en enskild transaktion.

 • Buggfix: hela boxarna är nu klickbara på första sidan.

 • Buggfix: det fungerar nu att importera via .csv från Swedbank för egna datum-urval

 • Buggfix: nytt format på kontoutdrag från Edenröd Rikskuponger.

Nya artiklar i forumet

4 gillningar

Som alltid när man gör en stor uppdatering uppstår ett antal följdfel. Därför har vi idag kompletterat med följande:

Nya funktioner / förbättringar

 • Lade tillbaka ytdiagramgrafen för inkomst- och utgiftsgrupper. Tack @Muraks och @mrsmagnuson . Läs mer här och här.

 • Ny importmall för American Express nya .csv-filer. Tack Jon.

 • Förbättrade texterna i filtret för att göra det tydligare att man måste välja tillgångar och skulder också.

 • Lade till länkar till manualen på filter-sidan och hushållssidan.

 • Slog ihop de båda resultflikarna i Resultatrapporten till en.

 • När man ändrar kategori så ändras standard aktiv/passiv-graden till den nya kategorin. Tack @Johan-T. Läs mer.

Buggfixar

 • Fixade så att alla rutor är klickbara. Tack @Muraks. Läs mer.

 • Fixade bugg som gjorde att inaktiva skulder fortfarande syntes i översikten. Tack @Bjornen. Läs mer.

2 gillningar

Sedan har vi även lekt lite med utskriftsfunktioner för resultatrapporten (ej andra rapporter än). Tror det här kan uppfylla lite på ett önskemål som jag vet att du @Lennart har haft länge… :blush:

Före dagens ändring

Efter dagens ändring

Ytterligare småbuggar som upptäckts och fixat.

2 gillningar

Ett inlägg delades upp till ett nytt ämne: Den nya resultatrapporten

Ska jag göra nåt för att få uppdateringen?

Jag har fortfarande fel i medelvärde, då den ej räknar med månader med noll.

Tryck Ctrl + F5 om du använder PC eller Cmd + F5 om du är på Mac. :+1:

Superfunktioner, stort tack @janbolmeson!! :pray: :clap:

Dock verkar inte Resultat över tid-rapporten fungera helt tillfredsställande ännu, åtminstone inte hos mig. När jag har gjort ett filter och applicerar detta, oavsett tidsperiod, så står Spirecta bara och “tuggar” (“Laddar data. Vänta…”). För det kan väl inte vara som så att det tar flera minuter att ladda in datan?

Exakt samma filter fungerar däremot helt kanon i den “vanliga” Resultatrapporten.

Kan du skicka mig ett skärmklipp på filtret som du försöker använda i ett privat meddelande? Så kan jag kolla på det. :slight_smile: