220427 - Ny uppdatering - förberedelser inför kommande uppdateringar

Hej!

Här kommer en uppdatering ganska lång tid efter förra uppdateringen. En stor anledning är att det är jag och en programmerare Pavel. Pavel är ukrainare och bor i Kiev. Av förklarliga skäl har det varit och är fortfarande en tuff period för honom och hans familj. Det är först nu han har kunnat börja jobba ett par timmar om dagen igen.

Jag valde aktivt att fortsätta betala hans lön även under den period som han inte jobbade istället för att ta in någon annan programmerare. Jag tänker att det är vårt - framförallt ditt - lilla bidrag till Ukraina. Min förhoppning är att vi snart ska kunna återgå till lite mer regelbundna uppdateringar.

Denna gången är det en del buggfixar, några önskemål som ni i forumet har haft och sen en hel del förberedelser inför kommande uppdateringar och rapporter. Framförallt i form av nya inställningar för inkomstkategorier (inkomstkvadranten) och för tillgångar (risskala, typ och lite sådant). Så just nu går det bara ställa in, men rapporterna kommer att komma i en senare uppdatering. Jag hoppas det är okej. :blush:

Nya funktioner

Rullande period inkl / exkl innevarande månad - I periodväljaren så kan man nu välja de rullande perioderna inkl. eller exklusive den innevarande månaden. Det är något som diskuterades här och var ett önskemål från @Fredrik och @Mikael_Bengtsson. Tack för era förslag och hoppas att ni gillar lösningen. Så här ser det ut nu:

Söka transaktion på beskrivning - I transaktionsöversikten går det nu även att söka på “beskrivning” i snabbfiltret. Det är alltså den beskrivningen som man själv anger när man skapar en transaktion. Så här ser det ut:

Växla mellan kredit / debet - ett önskemål från var även att snabbt kunna växla mellan kredit och debet-belopp i den avancerade vyn. Därför har vi lagt dit en växla-knapp:

Förberedelser inför nya funktioner i framtiden

 • Inkomskvadrant för inkomstkategorier - Vi håller och på och planerar för en rapport där du ska kunna se hur dina inkomster fördelar sig enligt Robert Kiyosakis “inkomstkvadrant”. Syftet med det här är att se hur dina inkomster kommer och framförallt hur de är kopplade till tid, energi, hävstång m.m.

 • Riskskala (1 - 7) - på tillgångssidan kommer du även framgent kunna definiera risknivån för dina olika tillgångar enligt samma princip som KIID-skalan från “1 - mycket låg risk” till “7 - mycket hög risk”.

 • Närande / Tärande tillgång - du kommer kunna kategorisera dina tillgångar som närande eller tärande.

 • Förväntad avkastning - framgent kommer du även kunna räkna “ränta-på-ränta” på dina tillgångar framgent. Eftersom tillgångar är av olika typ så är det ju rimligt att anse att varje tillgång borde över tid ha olika förväntade avkastningar.

Nya artiklar i forumet

Övriga uppdateringar och buggfixar

 • Audi-kortet VISA - numer stödjer Spirecta även detta kort när man kopierar / klistrar in kontoutdrag.

 • Rocker-kortet - numer stödjer Spirecta även detta kort när man kopierar / klistrar in kontoutdrag.

 • Nordeas nya kontoutdrag - Nordea uppdaterade utseende på sina kontoutdrag, dessa fungerar nu också i Spirecta.

 • Komplett CSV-filer - Komplett Bank uppdaterade sina csv-filer och dessa fungerar numer i Spirecta också.

 • En hel del “placeholders” - strängar som inte blivit översatta är nu fixade.

 • Fixat en bugg som ibland låste Spirecta om man använde ett ogiltigt specialtecken.

 • Fixat bugg i den avancerade importen av Excel-filer (bl.a. division med 0, felaktigt filformat etc)

 • Förbättrat loggningen av fel vid Tink-importer. Vi upplever att Tink-importen har blivit mycket mer stabil, hoppas att du håller med.

2 gillningar

Tack för uppdateringen och tack för att du gjorde denna lösning, snyggt och känns som det rätta att göra!

1 gillning