220531 - Uppdatering av resultatrapporten

I dagens uppdatering har jag släppt den nya resultatrapporten. Den sammanfattar en hel del önskningar som jag plockat upp i support-samtal och på de digitala träffarna. Förhoppningsvis håller du med om att det är ett lyft. :blush:

Ändringar i första vyn

Redan på den första vyn så har jag gjort följande förändringar:

  1. Från att ha haft många menyposter så är det nu nedskalat till “Resultat”, “Inkomster” och “Utgifter”.

  2. Jag har flyttat så att man kan växla grafer och detaljnivå till de två knapparna under grafen.

  3. På första sidan ser vi en sammanställning av kategorigrupperna istället för bara resultatet som tidigare (då var det bara totala inkomster, utgifter och resultat.

Se bild med numrering som hänger ihop med ovan

  1. Om man i detaljvy-knappen väljer “Översikt per kategori” så får man en hel klassisk resultaträkning på samma sida i tabell form. Det vill säga först inkomsterna, sedan utgifterna och slutligen resultatet. Vet att det här har varit ett önskemål från flera. Den ser även hyfsad ut vid utskrift.
Se skärmklipp på hur det kan se ut

  1. Du kan även som tidigare välja att lägga till en budget och / eller en jämförelseperiod. En nyhet är att du kan få både en tabell och en graf uppdelad på både kategori eller kategorigrupp-nivå.
Se skärmklipp på hur det kan se ut

Ändringar i inkomst / utgifts-vyn

Även på denna vyn har jag lagt till et par nya grafer som man kan nörda lite mellan.

Se skärmklipp på hur det kan se ut

Ändringar i rapport-vyn

Jag vet att några av er har haft problem med vissa urval i filtret. Det ska nu vara löst och det ska fungera som det ska - även för personer i hushållet och komplexa transaktioner.

1 gillning