230123 - Uppdatering av Spirecta

Nu var det länge sedan det var en uppdatering i Spirecta och det beror på lite olika orsaker, lite till följd av julledighet men främst faktiskt Rysslands bombningar av Ukraina. Som du kanske vet så har vi vår primära utvecklare i Kiev och på senare tid har det varit väldigt instabil tillgång på elektricitet och Internet. Nu har vi lyckats lösa ett co-workingspace med två fördelar: dieselgenerator och en Starlink. Så nu borde farten öka lite mer igen. Pavel hälsar och tackar.

Samtidigt vill jag också hälsa Markus @Muraks välkommen till support-teamet och han kommer hjälpa till med att svara i supporten, här i forumet och även ta en del av de personliga supportmötena.

Allt sammantaget så tackar jag för ditt förtroende och hoppas att kunna göra Spirecta ännu bättre under 2023.

Hälsningar,
Jan

Lite om uppdateringarna

Uppdateringarna denna gången rör mest en effektivare användning för oss avancerade användare av Spirecta. Nedan följer en sammanfattning.

Nya funktioner

 • I risksskale-rapporten kan man nu även se en enkel värdeprognos över tid där man kan ändra tidshorisont och avkastning.

 • I den avancerade Excel-importen kan du nu direkt klistra in värdena från Excel-filen istället för att ladda upp en fil. Det kan tyckas vara en marginell förändring, men det sparar väldigt mycket tid när man t.ex. vill göra en del transaktioner manuellt.

 • Helt ny vy för att skapa flera manuella debet/kredit-transaktioner samtidigt. Ibland har man behov eller önskemål att skapa flera transaktioner på en gång och då kunde den manuella guiden för att skapa en ny transaktion vara lite omständlig. Därför har jag nu i “lägg till flera”-transaktioner-vyn lagt till en avancerad vy där man kan skapa flera transaktioner manuellt samtidigt. Återigen med fokus på den avancerade användaren. Se bild längre ned. :nerd_face:

 • Sparar filter mellan rapporter. Mellan de rapporter som använder samma filter så sparas nu det aktiva filtret mellan rapporterna. T.ex. om du bara vill titta på din del av ekonomin i resultatrapporten och sedan växla till 12-månaders rapporten så hänger filtret med. Återigen, inget som inte gick göra manuellt innan, men en liten förenkling.

 • Mejlbekräftelse då lösenordet ändras. Spirecta kommer nu att skicka ett mejl när ditt lösenord ändras. Jag har tyvärr glömt vem av er det var som kom med förslaget.

 • Alternativet som styr direkt uppdatering av värdet på en tillgång (dvs om den ska dyka upp i “uppdatera värde”-fliken) är nu med i “Ändra flera”-fliken i tillgångsadministrationen.

 • Uppdatera siffrorna i rapporten om du gjort ändringar i en annan flik. Rätt många av oss använder Spirecta på det sättet att vi har en rapport öppen i en flik i webbläsaren. Sedan kan vi göra ändringar i transaktioner i andra flikar. Om man nu ville uppdatera rapporten i den första fliken så var man ofta tvungen att välja en annan period, så att data lästes in och sedan välja tillbaka till den ursprungliga perioden. Nu har vi fixat så att alla siffror läses in på nytt genom att bara klicka på “välj period / uppdatera”-knappen.

 • Ny funktionalitet - nu kan man lägga till en kategori direkt från import-vyn. Se bild.

Kommande uppdateringar

1) Auto-import via BankID - I övrigt är det mycket fokus på att försöka få integrationen via Tink att bli ännu bättre för att kunna hämta data automatiskt från andra banker och leverantörer. Det är tyvärr något där vi är beroende av en tredje part och försöker hantera så gott det går. Förhoppningsvis med framgång inom kort.

2) Korrigera felaktigt saldo/balans - en annat vanligt förekommande fel i Spirecta är att balansen eller saldo ofta blir fel. Jag har skapat en separat tråd om det här.

Buggfixar

 • Fel fixat i riskskale-rapporten om man inte hade kategoristerat sina tillgångar

 • Ibland när man uppdatera tillgångar så skapades en transaktion med 0 i värde om värdet på en tillgång var oförändrat. Det är nu borttaget.

 • I uppdatera-värde-vyn så laddas korrekt balans in nu när man byter datum på en tillgång… Så den hämtar balansen för tillgången per datumet man har valt för att få in uppdateringen på rätt ställe.

 • Länken när man klickade på en transaktion fungerade inte. Enligt denna tråd. Tack @gluten och @Muraks.

 • Fixat så att man kan komma åt sin budget direkt via adress-fältet.

 • Fixat en bugg där “sätt startvärde”-knappen inte fungerade i tillgångsöversikten.

Lite skärmklipp

Översiktlig värdeprognos i riskskalerapporten

Som du hittar här.

Lägg till flera manuella transaktioner samtidigt

Hittas här i verktyget..

Nu finns den även för att skapa helt egna debet / kredit-transaktioner:

Uppdatera siffrorna i rapporten

Om du har gjort ändringar i en annan flik så kan du nu uppdatera siffrorna i rapporten genom att klicka på uppdatera-knappen i periodväljaren.

Klistra in data istället för ladda upp en Excel-fil

Som du hittar här.

Lägga till nya kategorier direkt i importvyn

Ändra om en tillgång ska dyka upp i Uppdatera-värde-vyn

Hittas här.

Korrekt hämtning av balansen

Hittas här.

Viktad riskklass

I riskklass-rapporten så kan du nu även se viktad riskklass:

samt

2 gillningar