230403 - Uppdatering i Spirecta | Ny stäm av konto- och korrigera balans-funktionen

Då var det äntligen dags för en större uppdatering av Spirecta igen. :slightly_smiling_face:

Ny funktion för att underlätta lösningen på problemet “saldot / balansen stämmer inte”.

Den stora nyheten i dagens uppdatering är att vi har släppt en ny funktion för att hjälpa dig att hitta fel och korrigera saldot eller balansen på ett konto.

I korthet så fungerar den som att du väljer ett konto och tidsperiod för att få fram alla transaktionerna. I denna lista kan du sedan “stämma av” transaktioner mot t.ex. ditt bankkonto för att se att alla har kommit med.

I vyn kan du även enkelt lägga till en transaktion eller helt enkelt skapa en korrigeringstransaktion om saldot / balansen inte stämmer. Förr var du tvungen att göra matten själv, nu räcker det med att skriva in beloppet per ett specifikt datum och så räknar Spirecta ut differensen och skapar rätt typ av transaktion. :+1:

Några skärmklipp från funktionen. Först översiktsvyn.

Nedan ser du en förhandsgranskning av en korrigeringstransaktion skapad via funktionen korrigera saldo till höger.

Om jag istället vill lägga till en egen transaktion så kan jag göra det via “Skapa ny”.

Jag tror och hoppas att jag får möjligheten att återkomma kring den här funktionen. Men du får gärna kommentera om du tror att den kommer att hjälpa dig. :+1:

Nya funktioner

 • Korrigera balans- och saldo-funktionen enligt ovan.

 • I budgeten kan man nu lägga till en anteckning för ett konto för att minnas t.ex. antaganden som man har gjort.

 • Exportera balansräkningen till Excel.

 • Uppdaterat importmallarna för bl.a. Nordic Choice, Refunder m.m.

Fixade buggar

 • I transaktionslistan fungerade det inte alltid att klicka på kategorierna / kontona och komma rätt.

 • Uppdateringar av funktionen för anslutning till olika banker via BankID.

 • Har även lagt till nya banker via BankID-anslutning, t.ex. American Express.

 • Förbättrade felmeddelanden på olika ställen i Spirecta.

 • Fixat den viktade beräkningen av förväntad avkastning.

 • Mängder av småfixar och uppdaterade texter.

 • Resultat- och balansrapporten stod och snurrade om man tog bort en budget.

4 gillningar