230607 - Uppdatering av Spirecta - förbättringar i BankID-importen

Idag gjorde vi en uppdatering som främst fokuserade på BankID-import. :slightly_smiling_face:

För att ge lite bakgrund. På grund av lagstiftning så får inte Spirecta ansluta till din bank direkt, utan vi behöver gå via en tredje part. I vårt fall är det Tink. Det betyder att när du ska importera data till Spirecta från din bank så sker följande:

  • Du ber Spirecta ansluta till din bank
  • Spirecta kontaktar Tink
  • Tink kontaktar din bank
  • Din bank svarar med inloggning
  • Du bekräftar att Tink får ansluta till din bank
  • Tink skickar data till Spirecta

För att göra det här mer komplicerat så har alla bankerna olika versioner på sina inloggningar, vilket gör att det har även Tink, vilket innebär att även vi behöver ha det i Spirecta. Det är en stor anledning till att ibland har det fungerat att logga in och importera data via en bankanslutning och ibland inte.

Det vi har gjort annorlunda nu är att vi ger dig möjligheten att prova ansluta till din bank med både bankernas nya och gamla anslutning. I listan för anslutningar finns nu för de flesta banker flera alternativ:

Det vill säga att fungerar inte den primära, i det här fallet “Swedbank” så kan du testa “Övrigt - äldre version - Swedbank”. Vår förhoppning är att det här ska lösa en del av den problematik som vi har haft med BankID-inloggning.

Sedan vill jag påminna om att det alltid går att importera semi-automatiskt genom att använda .csv-filer, kopiera och klistra-kontoutdrag, Excel eller andra varianter. Så man behöver aldrig sitta fast med att det inte går att få in data i Spirecta. :slight_smile:

3 gillningar