Äger aktier i min bank och olika fonder på Avanza - Hur lägger jag in dessa?

Jag lägger in uppgifter under “mina tillgångar”. Jag äger aktier i min bank och ett par olika fonder i Avanza. Hur lägger jag in dessa? Ska jag lägga in varje fond för sig och varje aktie för sig eller som en klumpsumma för aktier resp fonder??

Precis som vanligt i Spirecta så kan man göra på båda sätten. Dvs. lägga in det var för sig och lägga in det som en klumpsumma för hela depån (eller ISK-kontot). Vilket av alternativen man väljer beror lite på vad man är ute efter och vill att Spirecta ska hjälpa en i ens ekonomi.

Jag brukar rekommendera att i det första steget lägga in det på kontonivå. Det vill säga att om du har t.ex. tre ISK på Avanza, lägg in alla tre konton i Spirecta och värdera dem till aggregerade värdet på Avanza. Dvs att man INTE tar enskilda aktier eller fonder för sig.

Motiveringen till ovan är att:

  1. Avanza håller redan reda på värdet / värdeförändringen för alla värdepapprena på ISK-kontot.

  2. Det blir rätt mycket jobb att lägga in det i Spirecta som egentligen inte bidrar med någon ny data som du har nytta av.

Så jag skulle börja i ovan och om det sedan visar sig att inte vara tillräckligt, då kan man komplettera med att lägga in fonder och aktier för sig.