Aktiv/passiv rapport speglar inte procentsatsen

Aktiv/passiv rapport speglar inte procentsatsen som jag har lagt in i administrera utgiftskategorier. Oavsett var för procent sats som jag lägger in så ligger samma värde kvar i rapporten.

Så här fungerar aktiv-passiv-funktionatlitet in Spirecta. :slight_smile:

För varje inkomst- och utgiftskategori i Spirecta så kan man ställa in hur aktiv eller passiv den är som en procentsats 0 - 100. För att göra det enkelt så utgår vi alltid från hur aktivt något är eftersom:

  • 100% aktivt => 0% passivt
  • 0 % aktivt => 100% passivt

Det som ibland vållar missförstånd är att aktiv/passiv-graden inte beräknas på kategori-nivå utan på transaktionsnivå. Inställningen på kategorin gör att vid import så sätts kategorins värde som standardvärde på transaktionen.

Det vill säga att om du har en inkomstkategori “Lön” som är 100% aktiv så kommer varje transaktion som du kategoriserar som lön få 100% aktiv grad som förval så att du slipper ange det för varje transaktion. Det ger dig möjligheten att ställa in aktiv/passiv-graden specifikt på transaktionsnivå.

Men det leder också till att om du har 10 transaktioner som är importerade på 100% aktiv, du ändrar på kategorin till 80% aktiv, så kommer det i rapporten som bygger på de 10 historiska transaktionerna fortfarande stå 100% aktiv, eftersom det är värdet som de transaktionerna har.

Det går självklart att ändra, men då måste du gå in och ändra det manuellt på de historiska transaktionerna, det går att göra både en-för-en eller alla på en gång (gå till transaktioner => alla transaktiner och markera de som du vill ändra och klicka på ändra flera).

Några skärmklipp

Här kan du sätta aktiv-graden för alla kategorier.

Vid import sätts aktiv-graden av kategorin, men du kan ändra det: via penna-ikonen

Aktiva inkomster / utgifter och passiva inkomster / utgifter rapporten:

Med “Ändra flera” går det också att justera % på flera transaktioner samtidigt väl?

Det visar sig att det är en bugg som kommer ändra procentsatsen till 0% oavsett vad man skriver in och vad som var innan @janbolmeson

Ska kolla upp det. :+1:

1 gillning

Vill först säga att jag uppskattar verktyget som är väldigt värdefullt för mig!

Skulle spontant värdera flexibiliteten att enkelt ändra procentsatsen på kategori nivå mot exaktheten på transaktions nivå.

Använder en läsplatta och blir tvungen att göra ändringen månadsvis för mina transaktioner.

Trots det, så hängde sig min webläsare ett antal gånger.

Undrar varför det är implementerat på transaktionsnivå?

För att det var så folk önskade det… :see_no_evil: (och för att man då får det på kategorinivå ocskå.) Man skulle säkert kunna kolla på ett bättre sätt att ändra för alla transaktioner i en kategori så att man slipper göra det som du gjorde… :thinking: