Amorteringar visas med fel tecken

När jag importerar transaktioner från min bank och väljer att splitta en lånebetalning i separata transaktioner för amortering och ränta så visas sedan amorteringen med fel tecken i transaktionslistan. Däremot räknas beloppet med korrekt tecken när löpande saldo räknas fram. Se exempel nedan, taget från en balansrappor (transaktioner visas i omvänd kronologisk ordning).

Det är samma sak när jag tittar på den vanliga transaktionslistan.

Detta med huvudboken/verifikationslistan behöver förbättras och bli mer likt ett vanligt redovisningsprogram, det kan vara ganska tidsödande att spåra och stämma av transaktioner ibland.
Prioritera gärna denna förbättring under 2023, Jan.

Såg att man kunde välja till kolumner och då få med både debet- och kreditkontot vid en transaktionsexport men jag blir inte mycket klokare av det. Så här blir det när jag tittar på betalningen av billånet:

Det jag vill göra är alltså att stämma av att alla rader från banken har gått in korrekt och jag gör det genom att i pivotrapporter i Excel kolla på summan per kalenderdag. På mitt kontoutdrag har jag en post på -8395 kr, hur kan jag utifrån datat i Spirecta räkna fram samma belopp därifrån?

Hej Magnus,
Huvudboken/verifikationslistan känns nog som den svagaste länken i Spirecta idag, enligt mig. Om vi på ett enkelt sätt kunde exportera transaktionerna i samma format som går att göra från ett enkelt redovisningsprogram till Excel (dvs debet+/kredit- i en beloppskolumn), skulle mycket vara vunnet, speciellt när det gäller avstämningar.
Själv gör jag avstämningar i stort sett dagligen i Spirecta mha saldobalanser och transaktioner konto för konto och jmfr med banken, men det är ganska tidsödande och skulle kunna underlättas betydligt. Vi får lobba hos Jan att prioritera hanterlig export av huvudbok/verifikationslista, helt enkelt.

Hej @janbolmeson, jag vet inte om du hunnit titta på detta eller om du har andra kommentarer?

Ah, sorry. Har helt missat den här tråden… :roll_eyes:

Kan ni hjälpa mig med hur ni vill ha det, så löser vi det?

Är det minustecknena som ställer till det? @magnushacker, @OlaJola


Kan även rekommendera kolla videon på avstämningsfunktionen här: