Ändra flera transaktioner på en gång

Till supporten:

Men jag har lyckats få minustecken på alla rader i mitt eurocard-import. Det går att ändra för hand, men det är väldigt många. Kan ni hjälpa mig ändra dem så de inte har minus på sig?

Ja, det går att ändra många transaktioner samtidigt:

Steg 1. Gå till transaktioner

Börja med att gå till “Transaktioner => Alla transaktioner” (1) och (2). Välj sedan rätt tidsperiod (3) och du kan även filtrera fram dina transaktioner via snabbfiltret (4) och där välja på alla alternativen i (5).

Steg 2. Välj de transaktioner som du vill ändra

Kryssa i de transaktioner som du vill välja (1) och klicka sedan på knappen “Ändra flera” (2).

Steg 3. I den nya vyn välj om dem och klicka på ändra flera.

I den nya vyn, välj om transaktionerna (1) och klicka på “Ändra flera” (2)

Steg 4. Massändra genom formuläret som dyker upp

Du kan nu ändra allt från titlar, belopp kategorier eller liknande. I fallet med minus så kan man t.ex. multiplicera med -1 eller ett annat tal om man t.ex. vill göra en valutaväxling. Man kan även flytta transaktioner mellan olika kategorier. Klicka därefter på OK för att genomföra ändringen.

Steg 5. Spara

Klicka därefter på “Nästa” för att se en förhandsgranskning och därefter spara.

1 gillning