Ändra flera transaktioner samtidigt / massändra transaktioner

[lead]I Spirecta finns möjligheten att redigera flera transaktioner samtidigt om du t.ex. vill ändra från en kategori till en annan, byta typen av transaktion eller t.ex. ändra datum om du satt fel startdatum. [/lead]

För att massändra transaktioner, gör som följer:

  1. Välj “Transaktioner i menyn”

  2. Klicka på “Alla transaktioner

  3. Kryssa i krysstrutan till höger för de transaktioner du vill ändra (du kan göra urval på t.ex. datum, titel, kategori etc. först för att snäva till urvalet )

  4. Klicka på knappen “Ändra flera” som dyker upp.

  5. I vyn som nu dyker upp kan du ändra transaktionerna. Även här kan du kryssa i transaktioner och välja “ändra flera” för att t.ex. flytta datum, ändra kategori eller förändra beloppet.

  6. Spara!

OBS! Du kan INTE ändra komplexa transaktioner på det här sättet. De visas inte i den andra vyn eftersom de består av flera debet / kredit-konton. Du kan bara ändra vanliga transaktioner som består av ett “från-konto” och ett “till-konto”. Om du har frågor, skriv gärna en kommentar eller kontakta oss via Hjälp-knappen. :+1:

Bilder

Markera de transaktioner som du vill ändra

Du kan massändra även i denna vyn

samt