Är det något som skiljer dessa åt?

Hej,

Vad skiljer egentligen dessa två rapporter åt?
För mig är de väldigt snarlika med olika skalor på axlarna.

@Oliver.Allemog @janbolmeson

I nästa version slår vi ihop dem. Men skillnaden är:

Ekonomisk trygghet = passiva inkomster / passiva utgifter

Ekonomisk frihet = passiva inkomster / totala utgifter

1 gillning