År null i budget

Jag kollar på min budget under fliken “Alla budgetbelopp”, Spirecta. Det är flera rader som börjar med värdet null. Vad har hänt där? Varför har de dykt upp? Behöver jag ta bort dem när jag ska skapa min budget för 2022? Det tar väldigt lång tid att klicka i varje rad manuellt - lera sekunder för att klicka i en enda checkbox. Jag vill ha det städat och fint i budgeten men vill inte förstöra något jobb som jag gjort.

Låt mig få kolla och återkomma! :+1:

Säg till om du behöver mer information från mig. Jag har navigerat runt i “Skapa en budget” och “Budget för en enskild kategori”. Jag minns inte exakt när jag tryckt på “Spara”, “Spara alla”, “Kopiera budgetbelopp” och “Kopiera faktiskt utfall”. Det är de knappar jag kan komma på eventuellt har genererat mina null-värden i alla fall.

Just nu avvaktar jag att skapa budget för 2022 för att veta hur jag ska hantera mina null-värden.

Sorry för sen återkoppling. Det ska vara löst, men det kan hända att vi behöver ta bort de inlagda värdena som idag har null.

Kontakta mig gärna via Hjälp-knappen så kan vi kolla på det tillsammans.