Avrundning i Stäm av/Värde i Spirecta

Tack för nya funktionen “Stäm av”, den är mycket användbar. Dock så rundas beloppet av till hela kronor i rutan “Värde i Spirecta per XXXX-YY-ZZ”. Problemet är att korrigeringen sedan verkar beräknas utifrån detta avrundade värde och därmed blir det fel på några ören om värdet nu inte är i hela kronor.

Är du säker?

När jag testar så verkar det fungera med decimalerna:

Ok, vi får se om det är en bugg eller ett missförstånd.

  1. Jag går in i Stäm av.
  2. Väljer datum 2023-04-08 i “Välj datum då beloppet ska stämma” så att “Värde i Spirecta per 2023-04-08” uppdateras. I mitt fall blir det 877,00 kr, men jag förväntar mig 876,55,00 kr.
  3. Jag fyller i 900,00 kr i “Värde i verkligheten per 2023-04-08”. Det ser då ut som i bild 1 nedan.
  4. Trycker spara och resultatet ses i bild 2. Jag ville att värdet skulle vara 900,00 kr men det är 899,55 kr.

Glad påsk!

Hej, fick du informationen du @janbolmeson behövde för att kunna återskapa problemet?

Yes, sorry för att jag missat återkoppla. :+1: Det kommer i nästa version. Förmodligen redan denna veckan.