Balansräkningen: Ta inte med tillgångar som har ingående/utgående balans på 0 - Håller du med?

Det här kom som ett förslag till supporten:

Tillgångar/skulder med 0 som både ingående och utgående balans borde inte synas i balansrapporten.

Det är ganska enkelt och i mina ögon förmodligen en bra idé som jag själv inte har tänkt på. Vad tänker du?

1 gillning

Hej Jan.

Jag tycker det är en mycket bra idé. Rapporterna blir bra mycket enklare att ta till sig om alla noll konton försvinner på perioden gäller även RR.

Med vänliga hälsningar
Fredrik Enér

Ja det vore bra, speciellt om kontona finns listade och är ”släckta” för att visa att de inte är med.