Beskrivning av konto har fel label i "Om"

Om man lagt till en beskrivning av ett konto så visas “Beskrivning:” fel, se bild.