Bokföring av en skatteskuld vid avveckling av en tillgång där jag fått ränta (Tessin)

Hur bokför jag följande scenario:

  1. Jag har köpt en tillgång (lån till Tessin) för 50 000 SEK och en viss ränta per år.
  2. Nu har jag erhållit räntan på 13 266 SEK.
  3. Men jag ska ska betala en skatt på 30 % vid nästa års deklaration

Steg 1. Köp av tillgången

Den första transaktionen, själva köpet av tillgången (eller utlåningen av pengar till Tessin) är en överföring mellan två av dina tillgångar. Den har ingen påverkan på varken resultat eller balans. Det är bara pengar som “omvandlas” från att ligga på bankkontot till att ligga på ditt Tessin-konto.

Steg 2. Ränteintäkten

Ränteintäkten bokförs som vilken intäkt som helst. Det vill säga som en “inkomst” som kategoriseras mot t.ex. inkomstkategorin “kapitalinkomster” och sedan hamnar pengarna på ett valt bankkonto.

Steg 3. Skatteskulden som byggs upp (ej betalas nu)

Man kan göra på olika sätt med skatteskulden.

3A. Skatteskuld som en skuld men pengarna betalas inte nu.

Lite beroende på hur nog man vill vara, så rekommenderar jag att man skapar en skuld som heter “Skatteskuld”. Vad som händer i transaktionen nedan är att din skatteskuld ökar till följd av utgiften skatt, men den betalas inte förrän i samband med deklarationen.

Här uppstår skatteskulden i bokföringen på 30 % av ränteintäkten.

När den sedan betalas in till skatteverket nästa år, då blir det som följer:

3B. Skatten betalas direkt

Om man inte vill ha med skattekonto / skatteskuld så kan man ju göra så här:

Då slipper man problemet med skattekonto, även om det är mer korrekt. En ytterligare variation vore ju att inte ta med skattebeloppet alls och avräkna det direkt. Dvs. att ränteintäkten var bara 70 % och redan “efter skatt” ungefär på samma sätt som lönen är.

Rent konkret så blir det i Spirecta så här:

Där resultaträkningen korrekt visar en inkomsten, utgiften och resultatet:

samt balansräkningen visar förändringen på skattekontot

3 gillningar

Bra förklaring! Jag struntar helt i skatten vid denna bokföring och tar bara med den i restskatt/skatt tillbaka transaktionen när deklarationen är klar. Inte 100% rätt, men mycket lätt :slight_smile:

(ta bort om detta var tänkt som en guide utan kommentarer)

1 gillning