Bra tid att börja använda Spirecta?

Jag har precis börjat använda Spirecta. Nu har jag gjort de flesta stegen för att komma igång. Det som återstår är att importera intäkter och utgifter. Jag undrar över om det finns några tips på när man bäst gör detta i tiden och hur man kan tänka kring det. Är det lika bra att börja direkt, eller ska jag vänta så att jag får en hel månad? För tillgångar och skulder har det ju blivit dagens datum (13 dec) på startvärdena och jag läste att man inte bör lägga in transaktioner före det datumet, för att det ska bli rätt direkt. Jag tänker att jag kanske ska börja importera per 1 januari och i samband med det uppdatera värdena på tillgångar och skulder. Låter det som en bättre idé än att börja direkt? Eller ska man kanske styra på lönedatum?

Jag förstår tanken, man vill ju göra så rätt och riktigt man kan.

För tillgångarnas skull tänker jag att det är lämpligt, som du gjort, att skapa dessa men framför allt sätta ett värde på dem innan årsskiftet för att nästa år och kommande år lätt kunna jämföra tillgångarnas värde mot föregående år.

För transaktionerna (tolkar det som att det är vad du syftar på) tänker jag att det är värt att importera dessa från och med 13 december. Anledningen till detta är att när jag själv importerar transaktioner och väljer kategorier så inser jag nästan varje månad att det finns transaktioner som inte passar in helt med mina inställda inkomster och utgifter, så jag behöver lägga till eller justera kategorier. Då är det värt att poängtera att jag använt spirecta och dess föregångare i snart 4 år. Så för din skull tänker jag att det skulle vara en fantastisk möjlighet att importera 13-31 december och använda det för att träna på att välja kategorier så att när du importerar och väljer kategori för 2021 års transaktioner har du redan värmt upp. :slight_smile:

1 gillning

Om jag vore dig då skulle jag importera data så gott du kan från 1/1 2020 till och med.
Det är lite pyssel med det och det blir inte helt 100 men du kommer att gilla det nästa år när du vill ha lite data att jämföra med.

En av de viktigaste grejerna med att sköta om sina finanser på ekonomiskt sätt är ju att man får historik och data som man kan benchmarka mot i nuet och i prognoser för framtiden. Därför vill du ha med dig så mycket data som möjligt från det historisk.

Om du inte orkar det eller vill göra det av annat skäl så gör då i vart fall december månad så noga du kan. Det är MYCKET bättre att få allt rätt och bra och snyggt och personligt INNAN du går in i ett nytt år.

Jag använder nu december månad för att ytterligare finputsa och trimma mina utgiftskategorier och annat.

Ett tillägg till vad andra skrivit redan är dock att om du vill kunna se utvecklingen av dina tillgångar under året i balansrapporten jämfört med årets början, så behöver de ha haft ett värde 30/12 föregående år (om inte denna bugg nu är rättad och det faktiskt är 31/12 som det står i rapporten). Kan alltså vara bra att åtminstone sätta sig i slutet av året och kolla kontoställningen på alla konton och värdet på alla tillgångar.