Budget: beloppet delas jämt över året

Jag har skapat en budget där jag specificerar unika värden för respektive månad men när jag sparat budgeten fördelas beloppet jämnt över året. Jag vill att mina unika belopp ligger kvar på respektive månad.

Exempelvis om jag anger 18 000kr i budgeterade kapitalinkomster för juli månad, sparar, och sedan går in och granskar budgeten igen har verktyget fördelat dessa 18 000kr till 1 500kr per månad. Så vill jag inte ha det. Hela budgetposten ska ligga kvar på juli månad annars blir uppföljning mot resultat månadsvis rätt svårt.

Någon som vet vad jag gör fel? Då möjligheten finns att specificera unika värden på respektive månad borde ju även budgetrapporten visa det på detta sätt?

Hej, kan du beskriva vilka steg du tar? För jag kan inte reproducera det.

Nu skäms jag men inte heller jag lyckas återskapa mitt fel. Nu fungerar budgetfunktionen som jag hoppades. Något gjorde jag onekligen fel innan.

1 gillning

Haha återkom om du märker det igen :slight_smile: