Budget, förslag på grafer

Hej!

Hej!

Skulle det vara möjligt att följa upp budget genom att lägga dessa två grafer på varandra, bild 1 och 2?

1
2

Alt som den här fast för månad istället för år.
Skulle underlätta mycket tycker jag.

3

Bara så att jag förstår… Det som du önskar är att se en graf med resultat utfallet mot budget över flera månader / år?

Det vill säga som den undre grafen fast per månad och resultat?

Ja, precis det stämmer!