Budget / månad fel

Hej!

Jag har lagt upp budget med olika belopp / månad då utgifterna varierar över tid. Tittar jag i rapporten för januari så blir budget för januari rätt men tittar jag på februari blir det ingen budget där förens jag väljer 1/3, då kommer januari och februari med men inte mars…

När räknar Spirecta med att budget kommer in? Är det per den 1/x eller sista/x? Jag skulle tycka att den 1/x är rimligt om man ser på rapporten från 1/1 till hittills i år.

//Björnen

Kan du posta ett skärmklipp så fixar vi?

Ska försöka förklara med bilder enligt nedan:

Satt budget för kategori drift, jan 3 500 och 8500 för feb.

I rapporten för januari blir diagram och även tabellen korrekt enl nedan

Men…

Rapport för hittills i år blir fel, även om jag ändrar datum till 28/2 blir det samma sak, även tabell enl nedan

Är ju bara budget för januari som du ser som är med, inget för februari, även som sagt om jag skriver in 28/2 som sista dag i utfall för rapport. Ändrar jag där emot till den 1/3 enl nedan:

Blir det budget för jan och feb men inte för mars…

Nu när sista dag är den 1/3 borde väl budgeten även innehålla mars? Och i tidigare exempel ska ju budget för februari varit med tidigare.

Hoppas du hänger med när jag försöker förklara felet :stuck_out_tongue:

//Björnen

Perfekt. Förstod precis och lyckades återskapa felet. Det är fixat i utvecklingsversionen och kommer med i nästa veckas uppdatering. :+1:

Tack för felrapporten.

1 gillning