Bug: Felaktig .csv export för förhandsgranskning av bolån

När jag fortsatte undersöka hur jag kunde mata in data för mitt bolån för livsplanen så försökte jag göra en export av den förhandsgranskade datan som en .csv fil i förhoppningen om att jag kunde använda den i Excel import delen.

Så jag klickade på “Förhandsgranska” och sedan på “Exportera alla värden (.csv)”.

Datan jag fick ut ser dock mer ut som det handlar om ett sparande än ett bolån? Så när ser det ut:

År; Månad; Månadssparande (kr); Avkastning (%); Avkastning (kr); Värde innan skatt (kr); Skatt (kr); Uttag (kr); Värde (utgående balans, kr)
2023;7;810296;undefined;undefined;undefined;undefined;809587
2023;8;809587;undefined;undefined;undefined;undefined;808878
2023;9;808878;undefined;undefined;undefined;undefined;808169
2023;10;808169;undefined;undefined;undefined;undefined;807460
... osv

Här är vyn med datan där jag valde “Exportera alla värden (.csv)”: