[BUG] [semi-autoimport] Varning om "Potentiell dubblett" visas inte vid importering

Varning om existerande transaktion (Potentiell dubblett) visas inte vid importering.

Gör jag samma importering (väljer samma tidspann och konto) med kopiera+klistra-metoden så syns varningen som vanligt (se bild2)

Jag importerar från Länsförsäkringar Bank.

Så här ser det ut när jag importerar samma data med kopiera+klistra-metoden.

Jag upplever också den buggen, har Nordea.