Bugg med periodväljaren i rapporten - väljer 1970 som datum / rapporten fungerar inte

Jag har problem med periodväljaren i rapporten, den vill först leta 1970 och sen går det inte klicka på definiera månad utan att det blir undefined.

Det här är en bugg som vi hade under en period till följd att vi sparar den senast valda tidsperioden i en rapport i en så kallad cookie på din dator. Syftet är att om du byter rapport så ska du inte behöva välja om tidsperioden, utan du får samma som på den förra du var inne på.

Det går att lösa det här problemet på lite olika sätt. Det enklaste sättet är att klicka på följande länk efter att du är inloggad:

Den kommer ta dig till resultatrapporten med ett annat förvalt datum. Därmed kommer den här perioden att sparas och du kan därefter klicka dig runt.

Samtidigt vill jag också be dig att trycka: Ctrl + F5 (windows) eller Cmd + F5 (apple) för att rensa din cache i webbläsaren. Det gör att du får den senaste versionen av Spirecta där felet är fixat.

Om felet mot förmodan kvarstår efter att du har gjort ovan, återkom till oss genom hjälp-knappen. Försök gärna även beskriva vad du gjorde innan det blev fel så att vi kan återskapa felet.

1 gillning