[Bugg] Utgift lästes in som inkomst för Länsförsäkringar (klipp och klistra import)

En transaktion från länsförsäkringar registrerades som inkomst istället för utgift när jag kopierade+klistrade in datat.

Jag kopierade+klistrade in 40 transaktioner. Varav en av de lästes in felaktigt.

Min betalning till Coop Entercard står som -15 740,94kr hos Länsförsäkringar. Men under granskningsprocessen i Spirecta så stod denna transaktion som (+) 15 740,94kr.

Tyvärr kan jag inte återskapa detta. Nu när jag klistrar in samma 40 transaktioner så läses Coop-transaktionen in korrekt.

Värdet under fliken “Rådata” för transaktionen är samma då det blev fel och nu när det blir rätt.

2021-02-05 19_34_03-_new 1 - Notepad++

Återkom om du lyckas återskapa det så fixat vi till det. :+1:

jag har flyttat mitt svar till en egen tråd då det gäller den nya beta semi-autoimporteringen: [BUG] [semi-autoimport] Överföring "till" konto visas som en överföring "från"