Bugg vid uppdatering av värde för kategori i livsplanen

Ang. Livsplanen. Har lagt in ca 9000 kr per år för uthyrning av egen bostad, men när jag går in för att ändra värdet stämmer staplarna i diagrammet, men det är åt fanders fel i beräkningen längre ned i formuläret, där står det 93360 på årsbasis och 7780 på månadsbasis. Bugg?

Låt oss kolla på det i ett separat supportmöte. Jag lyckas inte återskapa felet tyvärr. :roll_eyes::see_no_evil:

Ok! Får återkomma senare. På resan fot en period framöver:)