Buggar i rapporter - Balansräkningens utveckling över tid

När jag tittar rapporten för ”Balansräkningens utveckling över tid” och väljer rubriken “Tillgångar” så visas inte de underliggande tillgångarna specificerat under grafen och blir därför inte heller klickbara. Det verkar däremot fungera för de övriga rubrikerna/valen man kan göra på sidan (Skulder m.m.).

Dessutom så visas inte heller “Värdet av dina tillgångar per grupp i perioden” i den underliggande vyn, utan sidan står bara och laddar. Detta verkar också vara detsamma även i de övriga rubrikerna/valen.

Har också problem i en del rapporter att inte värdet kommer upp utan den bara står och laddar data.

3 gillningar

Jag upplever fortfarande att denna bugg kvarstår. Vill bara stämma av om ärendet är “mottaget” och om det “jobbas” på en lösning?

Är mottaget, har precis släppt en uppdatering (bl.a. faktiskt utfall-funktionen i budget fungerar nu). Låt mig få återkomma.

Kan du återkomma om det problemet kvarstår efter dagens uppdatering?

Toppenbra, det funkar fint med faktiskt-utfall funktionen i budget. Bra!
Ja, jag återkommer om problemet kvarstår.

Funkar bra nu, värdet kommer upp direkt.

Tänkte bara återkoppla att det är uppdaterat i versionen som jag uppdaterade precis. :+1:

2 gillningar

Jättebra Jan, tack så mycket! :+1:t2: