Datumfält för litet vid editering av transaktion

När man editerar en importerad transaktion genom att trycka på pennan på raden så får inte datumet plats i rutan och blir kapat:
Datum försvinner tillfälligt när man ändrar en trnsaktion

Vi kollar på det. Vilken webbläsare / enhet?

1 gillning

Firefox 122.0.1 på MacBook

1 gillning