Det blir fel när jag ska importera data för Coop Entercard

När jag importerar data från Coop Mastercard (Entercard) så tycker den inte om när det saknas data i kolumnen Plats. Jag behöver hitta på en plats för de rader som saknar det.

Jag kopierar datat genom att markera transaktionerna direkt från hemsidan. Om jag försöker kopiera in från excelbladet som man kan exportera datat till så klarar Spirecta inte importera datat alls.


När ni ändå är i koden. Kan ni kanske lägga in så att den tolkar Igår och Idag som riktiga daum? :slight_smile:
2021-07-09 18_28_40-Window