Dölja rader i dubbelregistrerade överföringar / dubletter så att de inte dyker upp i rapporten

@janbolmeson - vet inte om du vill ha förslag på förbättringar här eller på annat ställe, let me know!

Hursomhelst, i rapporten “dubbelregistrerade överföringar” så vore det hjälpsamt om man kunde berätta för verktyget att en viss rad/rader faktiskt inte är dubbletter. Så vitt jag förstår det nu så blir de liggandes där till tidernas ände om man inte väljer att ta bort dem. Ett use-case jag har var att SAS betalade tillbaka pengar vid en avbokning, och gjorde tre lika stora återbetalningar, en för varje medlem i familjen…

Thx!

1 gillning

Välkommen till forumet!

Bra förslag. Jag vet att det har varit uppe tidigare och jag har ingen bra lösning på det tyvärr just nu.

En “work-around” är ju att döpa om transaktionen (eller ändra datum) så försvinner de från rapporten utan att någon av rapporterna påverkas.

1 gillning