Dubblett i bank/leverantörslistan

Det finns 2st Swedbank i listan över banker/leverantörer:

@janbolmeson

1 gillning

Det här borde vara fixat. Kan du prova trycka på Ctrl + F5 / Cmd + F5?

Så här ser det ut hos mig:

1 gillning

Så här ser det ut för mig nu!

Ge mig 10 minuter, håller på och trycker ut en ny uppdatering just nu. :slight_smile:

Borde ta 10-15 minuter.

Så, nu borde det vara fixat. :+1:

1 gillning

Nu ser det ut så här:

Jag är ju rätt så ny användare av Spirecta och har inte någon annan erfarenhet av bank API-er, när behöver man de 2 sista:

  • Swedbank: Nuvarande bästa alternativet för anslutning till Swedbank?
  • Swedbank MasterCard: Hämta kreditkorts transaktioner (Självförklarande)
  • Swedbank 1.0: När behöver man den?
  • Swedbank 2.0: När behöver man den?
1 gillning

Ja, bra fråga. Tyvärr är det ju som så att bankerna inte släpper en standardiserad lösning och vissa konton går bara att komma åt genom olika anslutningar. :see_no_evil::exploding_head:

Jag önskar att jag kunde ge ett bättre svar, men det är att börja med den som bara heter Swedbank och om den inte fungerar testa sig nedåt. Tyvärr ligger det här utanför spirectas kontroll då vi köper in dessa anslutningar från vår leverantör Tink.

Vi får av regulatoriska skäl inte anslut direkt mot bankerna.

Tack för svaret!
Att detta ligger utanför Spirectas kontroll har jag 100% förståelse för.
Var mest nyfiken om det fanns erfarenhet om när vilken anslutning som gäller till vad. Men då är det Trial & Error som gäller tills det blir en förändring.

1 gillning

Skillnaden mer tekniskt är att vissa anslutningar är:

  • Den som är “Swedbank” går via det som kallas för OpenBanking / BankID senaste standarden

  • En av de andra går via BankID

  • Ytterligare en “skrapar” innehållet etc.

Det är det som är skillnaden som så jag förstår det. En av dem är till och med gamla dos-inloggningen via Swedbank har jag för mig.

1 gillning