En markering i importen som kombineras med en sökning bör bara markera rader i sökningen

Av: AndersH

‘Markera alla’ bör endast markera alla synliga rader. Nu inkluderas även rader som inte matchar söksträngen.

Vågar inte testa om det är samma beteende på alla de andra sidorna som visar transaktioner. Resultatet kan bli förödande och svårt att ångra.

Jag gjorde så här:

  1. Importerar från kontoutdrag.
  2. I steg 3 söker jag på “lön” och får fram 3 transaktioner.
  3. Markerar alla genom att kryssa i rutan på raden för kolumnrubrikerna.
  4. Genomför namnändring genom att “redigera flera rader” samtidigt.
  5. När jag rensar sökningen inser jag att jag ändrat på alla 79 rader i importen.
  6. Bara att börja om importen.

Beklagar det här felet @AndersH.

Det här är fixat i live-versionen nu i importen.