En tink-koppling har buggat ur

Hej,

min tink-koppling till avanza har buggat ur.

Får bara följande fel när jag stänger kopplingen via http app.spirecta.com/settings/your-data, och sen försöker aktivera den igen.

om jag försöker köra via guiden på app.spirecta.com/transactions/import/tink så blinkar också “something wnt wrong. Error code: 2” upp snabbt, följt av denna skärm.

Har testat via Aggregation Demo - Tink Link demo och där fungerar allt.

Andra kopplingar till LF och Nordnet via spirecta verkar fungera.

har testat att avaktivera kopplingen och vänta två dagar, men gör ingen skillnad. Finns det inget sett att helt “ta bort kopplingen”?

Det kommer en funktion att helt ta bort en anslutning på måndag (ogillar göra större uppdateringar inför helgen när programmerarna är lediga även om det fungerar i testmiljö).

Som ni kanske märkt är det absolut mest energi som går åt att fixa det här med Tink och processen. Tyvärr har det visat sig vara en av de svåraste grejerna på grund av många felkällor. Felet kan nämligen ligga hos oss, hos tink eller hos banken. :man_facepalming:

T.ex. i skrivande stund just nu fungerar inte bank-anslutningen till SEB och SupremeCard har inte fungerat sedan 27 oktober. Dock är det numer bekräftat att felet inte ligger hos oss:

Om man mejlar till mig på supporten så kan jag ta bort det manuellt så länge.

1 gillning

Stänger den här tråden i och med att det numer går att radera bankid / tink-anslutningar.