Engelsk text på transaktioner/importer

Det finns en engelsk text på transaktioner/importer:

@janbolmeson

2 gillningar

Tack! Fixat nu, kommer med i nästa uppdatering. :+1:

1 gillning