Ev bugg! - Nolla beloppet före inaktivering!

Noterade att mina totala tillgångar och mina totala skulder inte hade rätt belopp i rapporterna när jag jämförde med belopp som visades i listan över tillgångar respektive skulder. En irriterande skillnad som gjorde att jag inte kunde lita på systemet fullt ut.

Upptäckte till slut att jag hade inaktiverat en hel del tillgångar och skulder i samband med en bodelning jag gjorde när jag skiljde mig. Dessa inaktiveringar hade jag gjort utan att ändra värdet (beloppet) till noll och det resulterade i att de låg med i bakgrunden i samtliga rapporter trots att de inte fanns med längre i mina tillgångar och heller inte bland mina skulder.

Efter att jobbat mig igenom alla dessa genom att först aktivera dem igen, sedan ändra nuvärdet till noll och därefter inaktivera dem igen, så stämde slutligen totalbeloppet i rapporterna med totalbeloppet i listvyn.

2 gillningar

Tack, ska kolla på det. Jag har för mig att det ska vara kodat som att om beloppet inte är noll så kommer de visas även om de är inaktiverade… :thinking:

Kan du hjälpa mig med vilken rapport det var i?

Javisst Jan,

1 - Den ena “rapporten” jag syftar på är helt enkelt den listning som utgör tillgångarna under rubriken “Tillgångar” i menyvalet. (Administrera/Tillgångar/Översikt)
Där finns en summa längst ner, så klart.

2 - Den andra rapporten jag syftar på är den rapport som heter “Din förmögenhet” och som är en del av Balansrapporerna. (Rapporter/Balansrapporter/Förmögenhet)

I den sistnämnda rapporten finns det en utgående balans och den bör som jag ser det vara identisk med summorna på den förstnämnda sida samt på motsvarande sida för skulderna.

Det var den inte i mitt fall under lång tid och det förbryllade mig och störde mig.

Anledningen visade sig vara att i rapport nummer 2 enligt min märkning här ovan, så låg fortfarande ett tiotal poster kvar som jag hade INAKTIVERAT men inte nollat beloppen på.

Detta är min iakttagelse och sedan får du avgöra om det är ett fel som bör rättas till eller bara en sak att utbilda på så att andra användare får kännedom om det.