Export till excel?

Hej, skulle gärna se en möjlighet till export till excel/csv-format för att kunna göra ytterligare databehandling i excel.

T.ex så jobbar jag gärna med pivottabeller (summerar per dag) i excel för att felsökning/avstämning av transaktionsimporter. Detta är lite krångligt i dagsläget då jag får kopiera från transaktionslistan och sen sitta och ta bort tusenseparatorer osv för att få excel att tolka datat rätt. Ifrån min bank (SEB) får jag å andra sidan en excelfil direkt vilket gör den sidan av jobbet väldigt lätt.

2 gillningar

Låt oss testa tillsammans. :blush:

Du kan redan idag exportera data via: “Inställningar => Din Data => Exportera din data

Sedan har jag i utvecklingsversionen (släpps nästa vecka) lagt till en möjlighet att exportera i transaktionsvyn.

Det ger följande export i en .csv fil:

eller

Fungerar det?

Som vän av ordning och person som ofta hanterar CSV-filer på jobbet vill jag bara poängtera att bilden på hur CSV-filen ser ut hissar varningsflaggor för mig. Det borde vara citat-tecken runt alla textsträngar, för vad jag vet (och precis testade) finns det inga hinder från att ha semikolon i texten på transaktioner, tillgångar eller inkomst-/utgiftskategorier. Det skulle i så fall göra filen oläsbar, så passa på att rätta det medans det ligger i utveckling.

2 gillningar

Ni ska bara ha och ha… :joy:

Fixat med citat-tecken kring text-strängar. :+1:

Tack för feedbacken!