Extra information vid import från Swedbank

Varför kommer det med extra tecken ibland när man importer transaktioner via BankID från Swedbank. Den informationen syns inte på kontoutdraget på banken så det är ju någon form av metadata som kommer med vid importen gissar jag?
Skulle det var möjligt att separera texten och extra informationen på något sätt, typ på en egen kolumn som man kan välja att dölja?

Några exempel:

Det ställer ju till det med automatiska kategoriseringen och ev. andra saker…

1 gillning

Ja, du kan däremot ta bort det genom att välja alla transaktioner och sedan välja “ändra flera”. Där kan du sedan “sök / ersätt” en del av titeln.

Vi kollar dock på datan vi får från banken för att se om det är något som vi kan fixa till.

1 gillning

Jag ska utforska sök/ersätt, det hade jag inte lärt mig ännu.

Men bra om du kan ta en titt på informationen som kommer från Tink och se om det går att göra något smart för att filtrera bort eller dela upp på något sätt.

1 gillning

Yes. Vi kollar på det i veckan, men lovar inget. Beror på vilket format vi får det från Tink.

1 gillning