Fält skrivs inte ut i rapporten budget mot faktiskt utfall

Budgetrapporten budget mot faktiskt utfall skriver inte ut år korrekt i tabellen. Det är vyerna Helår (utgifter) samt Helår (Inkomster).

https://app.spirecta.com/reports/budget/period-report/full_year_comparison_detailed_expense