Felsöka felaktig inläsning. Hur ska jag tolka det exporterade datat?

Jag har råkat missa någon transaktion. Eller kanske läst in något dubbelt. Eftersom jag får inte längre rätt saldo på mitt konto.

Hur kan jag enklast felsöka detta?

Jag har exporterat all min data från Spirecta vi inställningar. Och exporterat alla mina transaktioner från min bank.
När jag försöker jämföra datat så blir det problem då Spirecta sätter inte plus och minus på samma sätt som bankens transaktioner när man har gjort överföringar till en annan bank.

T.ex. när jag har gjort en överföring från Länsförsäkringar till Northmill Bank så är det minus hos Länsförsäkringar. Men plus i Spirectas data under kolumnen amount. Säkert för att jag har lagt till Northmill-kontot som en tillgång. Om jag tittar under kolumnen credit_entry_amount så är det minus. Men det är minus där för en annan överföring som borde vara plus…

Så hur ska jag tolka datat som man exporterar från Spirecta så att den liknar det Länsförsäkringar exporterar.

Här är kolumnerna när man exporterar data från Spirecta:

spirecta_transaction_id	date	title	amount	transaction_subtype	import_id	account_types	spirecta_group_ids	spirecta_account_ids	count_total_accounts	credit_entry_spirecta_transaction_entry_id	credit_entry_spirecta_account_id	credit_entry_spirecta_account_group_id	credit_entry_account_title	credit_entry_account_type	credit_entry_account_group_title	credit_entry_amount	credit_entry_percentage	debit_entry_spirecta_transaction_entry_id	debit_entry_spirecta_account_id	debit_entry_spirecta_account_group_id	debit_entry_account_title	debit_entry_account_type	debit_entry_account_group_title	debit_entry_amount	debit_entry_percentage	Column1