Filter i rapporterna | Så fungerar det och så kan du använda det

Med hjälp av rapport-filtret kan du anpassa dina rapporter för att få fram ännu mer detaljerad information om din ekonomi. Denna artikel går genom några tips, användarscenario och vanliga misstag.

Just nu - februari till mars 2022 - håller vi på och uppdaterar rapporterna till det nya filtret. Just nu fungerar bara den “resultatrapporten” och “resultat-över-tid-rapporten” med filtret.

Under fliken “Filter” i rapportern har du möjlighet att välja:

 • Inkomstkategorier
 • Utgiftskategorier
 • Tillgångar
 • Skulder
 • Personer

Så här ser det ut

Det innebär att du med hjälp av filtret kan göra olika urval där dessa kombineras. Rent konkret innebär det att du kan t.ex.

 • Endast sammanställa vissa inkomstkategorier - markera de olika inkomstkategorierna och alla tillgångs- och skuldkategorier.

 • Endast sammanställa vissa utgiftskategorier - markera utgiftskategorierna du önskar och alla tillgångskategorier.

 • Sammanställa utgifter betalt från specifikt kreditkort - markera alla utgiftskategorier och det specifika kreditkortet.

 • Se en persons andel i inkomster / utgifter - markera personen i filtret.

 • Se en persons andel i mat-kostnader - markera personen i filtret, utgiftskategorin Livsmedel och alla tillgångar/skulder.

 • och mycket mer.

Filtret i resultatrapporterna (inkomster- och utgifter)

När det gäller resultatrapporterna så kan du tänka på det som:

 • Inkomst- och utgiftskategorierna väljer vilka kategorier som ska visas i rapporten. Det vill säga vilka filter ska visas respektive döljas.

 • Tillgångar och skulder - vilka konton har t.ex. inkomsterna landat på eller utgifterna betalats från.

Ett vanligt misstag med det nya filtret är:

 • Om du bara väljer t.ex. fem utgiftskategorier och inga tillgångar/skulder så kommer du få 0 i alla rapporterna. Anledningen är att det finns inga inkomster som inte hamnar på ett konto och det finns inga utgifter som inte betalas från ett bankkonto eller tillgångskonto.

För dig som är van vid bokföring så fungerar filtret att det kollar på både debet och kredit-delen av en transaktion och båda måste matchas i filtret.

1 gillning

Hej Jan!
Vilken grym uppdatering! :clap:

En fundering dock. Man verkar inte längre kunna lista alla kontona i resultatrapporten samtidigt? Kan man endast se Inkomster och Utgifter summerat, alternativt klicka sig ner på respektive?
Jag skulle vilja se en komplett resultatrapport där jag ser alla kontona samtidigt, men valt filter applicerat. Är inte det möjligt?

Vidare undrar jag om man kan använda det här filtret till att stämma av transaktionerna mot banken, som en kvalitetssäkring av datan så man vet att ingen post fattas eller är hamnat fel?

1 gillning

Ska fundera på hur man kan göra det. :+1

Kan du säga något mer om det här? Jag hänger inte riktigt med tyvärr.

Hej igen. Tack för att du försöker lösa så att man kan läsa resultatrapporten som man normal gör, dvs se samtliga konton, grupperade på kontoklasser.

Det jag också efterlyste var hur man bäst stämmer av (bokförda) transaktioner i Spirecta med banken. Alltså, hur kan jag i efterhand kvalitetssäkra att summan av alla transaktioner i Spirecta är samma som summan av alla transaktioner på banken under en viss period.

1 gillning

Yes, jag håller på att göra om sidan för en specifik tillgång för att underlätta avstämning. Återkommer. :+1:

1 gillning