Föreslå att gå till kontot man har importerat från istället för översikten

Förslag från AndersG:

Efter import, visa istället kontot man har importerat från snarare än “Alla transaktioner”-vyn

Fixat per 201121. :+1: