Förvalt motkonto att bokföra värdeförändring mot har nollställts

När jag felsöker utifrån resultatrapporterna varför siffrorna ser så konstiga ut, märker jag att “Förvalt motkonto att bokföra värdeförändring mot” har nollställts till “Eget kapital” istället för det de var för strax över en månad sedan.

Så nu måste jag gå igenom och rätta en jäkla massa, kul! :face_with_symbols_over_mouth:
Rekommenderar alla att se över så era fortfarande är rätt, förslagsvis innan ni uppdaterar värdet på tillgångarna i bulk via uppdatera-fliken.

Märker också att det inte längre går att ställa in utgiftskategorier som förvalda motkonton för värdeminskingar. Dvs “Värdeminskning fordon” kan jag inte längre välja för tillgången “Bilen”.